• Programe de formare profesionala

  Exista 3 tipuri de oameni: cei care determina ca lucrurile sa se intample, cei care privesc de pe margine si cei care se intreaba ce naiba s-a intamplat in viata lor..

 • Consultanta Fonduri Europene

  În fiecare poveste de succes vei găsi pe cineva care a luat niște decizii curajoase — Peter F. Drucker

 • Curs expert achizitii publice

  Daca astepti momentul potrivit, te intrec altii care nu-l asteapta – Woody Allen

 • Consultanta implementare proiecte europene

  Oportunitatea e trecuta cu vederea de majoritatea oamenilor pentru ca e camuflata in banal si seamana cu munca – Thomas Edison

 • Consultanta achizitii publice

  Nu lasa ca frica de a pierde sa fie mai mare decat entuziasmul de a castiga – Robert Kiyosaki

Bine ati venit la INA Consulting Center

Consultanta fonduri europene 
Aveti o idee de afaceri? Doriti sa va extindeti afacerea?
Noi va ajutam sa identificati sursa potrivita de finantare si sa implementati proiectul, cu succes.


       OPORTUNITATI DE FINANTARE

 FINANTARE MICROINTREPRINDERI - PANA LA 200.000 EURO!!

S-a lansat Apelul de proiecte POR 2014 - 2020, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Proiritatea de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial,  în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi și prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - 2.1. A Microintreprinderi.

Doar pentru regiunile de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru.

1. Contributia proprie la finantare: min 10 %;

2.  Valoarea ajutorului:  min 25.000 euro - max 200.000 euro;

3.  Perioada depunere proiecte:  07.07.2018 ora 12:00 - 08.11.2019 ora 12:00;

4.  Cererile de finantare se depun exclusiv on line, prin aplicatia electronica MySMIS;

5.  Eligibilitatea solicitantului: 

- se incadreaza in categoria microintreprinderilor;

- domeniul de activitate in care se realizeaza investitia este cuprins in Lista domeniilor de activitate eligibile, Anexa 2;

- solictantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata si a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

- solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finatare  SAU are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare;

- solicitantul are capacitatea financiara de a asigura contributia proprie de minim 10% din valoarea eligibila a proiectului, plus finantarea cheltuielilor neeligibile, acolo unde este cazul;

- locul de implementare al proiectului este in mediul urban. Chiar daca sediul social al firmei este in mediul rural, proiectul poate fi implementat intr-un punct de lucru al firmei din mediul urban.

6. Tipuri de investitii eligibile: 

- Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii 

- Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. 

a. Investitii in active corporale 

i. lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI); 

ii. achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile şi completarile ulterioare și care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. 

iii. achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care s-a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului. 

Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala. 

b. Investitii în active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare 

c. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual al solicitantului.  

7. Servicii oferite:

1. Intocmire si depunere cerere de finantare prin aplicatia MySMIS;

2. Consultanta pe toata perioada de implementare a proiectului;

3. Consultanta utilizare energie regenerabila (panouri fotovoltaice) - punctaj in plus la evaluare, economie de energie;

4. Organizarea procedurilor de achizitie publica;

5. Consultanta gratuita pentru stabilirea eligibilitatii;

 Asiguram consultanta gratuita pentru:

           - Evaluarea ideii de proiect;
           - Alegerea programului de finantare;
           - Verificarea eligibilitatii organizatiei si a ideii de proiect.

In functie de cerintele programului de finantare, asiguram urmatoarele servicii:

           - Evaluarea economico – financiara;
           - Intocmirea Planului de afaceri;
           - Elaborarea studiului de fezabilitate de complexitate redusa;
           - Elaborarea memoriilor justificative;
           - Asistenta in completarea declaratiilor;
           - Intocmirea bugetului.
           - Depunerea proiectului la institutia abilitata;
           - Asistenta pe perioada evaluarii proiectului.

 Activitatea de consultanta este cheltuiala eligibila in proiect.

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. 

In cadrul acestui apel, proiectele pot fi depuse doar în perioada menționata.

Perioada poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme. 

Pentru o analiza preliminara a punctajului maxim ce poate fi obtinut de beneficiar, va recomandam sa faceti  o programare pentru o sedinta de consultanta.

Informatii suplimentare la tel: 0733082990  Florentina Stan - consultant INA Consulting Center.


       

Contact


SC INA CONSULTING CENTER SRL
Sediul social:  COM VINATORI, JUDETUL VRANCEA

Cod fiscal: 36624196; J39/ 644/ 2016

Cont
Transilvania: RO31 BTRL RONC RT03 6885 7701
Cont Trezorerie:
RO44 TREZ 6915 069X XX01 0019
Punct de lucru Focsani, strada Republicii nr.69, etaj 2, judetul Vrancea

Telefon: 0733 082 990

E-mail:  inacons11@gmail.com
            

Ne gasiti si pe...